Sherbimet >

SherbimetAutomatizimi


Automatizimi i sukseshem i nje numri te madh te maqinerive, linjave te ndryshme te prodhimit jane deshmia jone me e mire per profesionalizmin tone. Perfundimin ne kohe te punimeve tregon seriozitetin dhe kulturen e punes sone. Ndersa deshira per sfida te reja ne lemine e automatizimit industrial eshte motivuesi jone per te sjell edhe me shume inovacione ne treg. Me pervoje te gjate ne automatizimin maqinerive dhe proceseve industriale Aria Tech Group ofron sherbim unik ne Kosove, ne kemi kthyer besimin ne tregun e Kosoves, edhe ne Kosove mund te zhvillohen sisteme te avancuara me procese komplekse dhe sherbim profesional pas shitjes.


SCADA


AriaTechGroup eshte kompania e pare dhe e vetme ne Kosove e cila ka kapacitetet njerzore dhe pervojen per te zhvilluar dhe implementuar SCADA Sistemet (Supervisory Control and Data Acquisition). Me implementimin e ketyre sistemeve do te jeni me afer teknologjise se fundit ne lemine e automatizimit industrial ku do te keni mundesi te qaseni ne cdo moment tek te dhenat e prodhimit si dhe te keni mundesin ne menyre vizuele te vezhgoni prodhimin apo edhe te kontrolloni ate.


Servisim per Paisje Industriale dhe Mirembajtje


Perveq zhvillimit te automatizimit industrial, ofrojme edhe servisim profesional, duke qendruar besnik ne terminet e caktuara dhe profesionalizem ne pune me stafin e kualifikuar dhe me pervoje te gjate. Kualifikimet e stafit servisue jane ne Robotike, Mekatronike, Inxhinieri elektrike dhe Shenca Kompjuterike dhe Inxhinieri.


Edukim dhe Trajnim


AriaTechGroup organizon kurse dhe trajnime per pregaditjen profesionale te personave te cilet deshirojne te perfitojne kompetenca te mjaftueshme per pune ne industri, programim te PC, WEB programming, si dhe trajnimi unik ne Kosove per programimin e PLC dhe HMI te prodhuesve Siemens dhe Unitronics. Trajnimet i mbajne stafi i pregaditur ne aspektin didaktik dhe akademik si dhe me pervoje te gjate ne industri.